وبلاگ

راه اندازی سرورهای شرکت ملی گاز

راه اندازی سرورهای شرکت ملی گاز ایران در استان تهران و همدان به عهده شرکت دانش بنیان آریا همراه سامانه قرار گرفت، در این پروژه تعمیر، نگهداری و پشتیبانی مراکز داده اعم از سخت افزاری و نرم افزاری را این شرکت به عهده داشت، علاوه بر آن شرکت آریا همراه سامانه در گزارشات ماهانه همواره کوشیده است طرح های به روز جهت نگهداری مراکز داده و بازسازی و ارتقا را مد نظر خود قرار داده تا در وظیفه خود به بهترین نحو عمل نماید.