Menu

اخبار

کسب گواهینامه ی ایزو 9001

کسب گواهینامه ی ایزو 9001

آریاهمراه را گواهینامه ی ایزو 9001 را کسب نمود. 

طبق این گواهینامه، گواهی می شود که آریاهمراه استاندارد ایزو 9001 را در مهندسی، تامین، ساخت و اجرای مراکز داده به صورت EPC و مهندسی، تامین، ساخت، نصب، آزمایش و راه اندازی سیستم زیرساخت اندازه گیری پیشرفته (AMI) در شبکه ی هوشمند، به کار می گیرد.

برای مشاهده ی گواهینامه ی انگلیسی در اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده ی گواهینامه ی فارسی در   اینجا کلیک نمایید.