Menu

معرفی واحد

مديريت خدمات مرکز داده آرياهمراه سامانه؛ دنباله اي از خدمات قابل تغيير براي کمک به نظارت و مديريت زير ساخت مرکز داده و بهبود دسترس پذيري در حين نگهداري دارايي هاي مشتري ها در سايت هاي محلي و ابری مي باشد. بسته هاي خدماتي ما براي انعطاف پذيري طراحي شده اند و در بر دارنده ی مدیریت و نظارت بر چارچوب های کاری، میان افزارها، گروه افزارها، رسانه های ذخیره سازی و پشتیبان گیری، پایگاه داده ها و شبکه ها می باشند. سرویسهای پیشنهادی ما بگونه ای ماژولار طراحی شده اند که ضمن ارائه تمامی نیازهای خاص مشتریان، این خدمات را برای هر مشتری شخصی سازی و خدمات مورد توافق را پوشش میدهند.
رعایت چارچوب های کاری بین المللی در این بخش بسیار حائز اهمیت است. شرکت آریاهمراه با بهره گیری از راهبردهای تجارب برتر در حوزه ی فناوری اطلاعات با طرح ریزی و پیاده سازی فرآیندهای ITIL با تکیه بر استاندارد ISO20000 به مدیریت و بهینه سازی زیر ساخت های فناوری اطلاعات پرداخته است و بدین سان ضمن اطمینان از سطح خدمات ارائه شده و برنامه ریزی های منظم زیر ساخت های مورد نیاز را فراهم نموده و خود را با تغییرات سریع تکنولوژی هم گام ساخته است.
خدمات مدیریت شده

پروژه ها

  • پیاده سازی خدمات مدیریت فناوری اطلاعات ITIL، شرکت نفت و گاز پارس، 1395

  • VDI، شرکت افرانت، سال 1395

  • Virtual desktop infrastructure ، شرکت ایرانسل، 1395

  • پروژه مشارکت در پشتيباني Service Management شرکت ايرانسل و برقراري و پشتيباني تيم سرويس دسک و مانيتورينگ در شرکت ايرانسل، 86 تاکنون

  • پروژه نصب و راه اندازي ابزار مديريت خدمات ITSM و يکپارچه سازي آن با ابزارهاي مانيتورينگ در شرکت ايرانسل، 89 تا کنون

  • طراحی و استقرار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و فرآیندهای مربوطه، شرکت شاپرک، 95

  • راه اندازی سایت اصلی و پشتیبان (DR) ایرانسل، 85 تا 86

  • پروژه‌ی پنچ ساله Managed Services با شرکت ایرانسل، 90 تاکنون

  • پروژه‌ی پنچ ساله Managed Services با شرکت ایرانسل، 85 تا 90

  • طراحی و پیاده‌سازی مرکز عملیات شبکه‌ی سازمان فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، 94