Menu

راهکارها

خدمات مدیریت شده ی مرکز داده

Managed Services
 

خدمات استقرار ITIL و ابزارهای مربوطه

پیشرفت فن‌آوری اطلاعات، عرضه‌ی خدمات با سطح کیفی بهتر نسبت به رقبا را به‌عنوان یک مزیت رقابتی قابل توجه برای سازمان‌ها قرار داده‌است، شرکت آریاهمراه سامانه با سوابق موفق در پیاده‌سازی و مشاوره‌ی ITIL و ایزو 20000 سازمان‌ها را قادر می‌سازد تا فرآیند‌های مدیریت خدمات خود را هم‌راستا با نیازهای کسب‌و‌کار خود و با تکیه بر بهترین تجارب بین المللی انجام دهند و آن‌ها را با کیفیت تضمین‌شده ایجاد و مدیریت نمایند، به‌ طوری که بالاترین ارزش کسب‌وکار از طریق توسعه، نگهداری و کنترل اثربخش فن‌آوری اطلاعات، به‌دست آید.
راهکارهای جامع آریا‌همراه در پیاده‌سازی مراکز عملیات شبکه، در نیل به هدف بهبود سطح ارائه‌ی سرویس، به سرویس‌دهندگان سرویس‌های فن‌آوری اطلاعات کمک به‌سزایی می‌کند. بسته‌های ارائه‌شده، به سرویس‌دهندگان این امکان را می‌دهد که از دو سطح متفاوت سرویس‌های ارائه‌شده را کنترل نمایند:
 • سطح سخت‌افزار و نرم‌افزار
 • سطح نیروی انسانی مؤثر بر مدیریت سرویس
NOC
Gold Silver Bronze

مدیریت خدمات فن‌آوری اطلاعات

با پررنگ‌تر شدن نقش فن‌آوری اطلاعات، الزامات مدیریتی آن نیز رو به افزایش است. به منظور مدیریت کارآمد خدمات فن‌آوری اطلاعات، چارچوب ITIL یا همان مرجع زیرساخت فن‌آوری اطلاعات، بر مبنای بهترین تجارب به‌وجود آمده‌است. چارچوب ITIL بر روی بهبود کیفیت خدمات فن‌آوری اطلاعات ارائه‌شده، هم از دید مشتری و هم از دید کسب‌وکار، تمرکز می‌کند.
اکثریت سازمان‌های رشد‌یافته‌ی جهان، چارچوب ITIL را به عنوان راهنما و زبان ارتباطی خود انتخاب نموده‌‌اند. این سازمان‌ها کیفیت خدمات فن‌آوری اطلاعات خود را به‌وسیله‌ی افزایش رضایت مشتری، کاهش هزینه‌های تولید، ساختار سازمانی شفاف‌تر، افزایش کنترل مدیریت، فرهنگ سرویس‌گرا و چارچوب ارجاعی یکسان برای ارتباطات داخلی و خارجی، تضمین کرده‌اند.
استاندارد ISO/IEC 20000، اولین استاندارد مستقل در زمینه‌ی مدیریت خدمات فن‌آوری اطلاعات است که با رویکردی فرآیندگرا به جهت بهبود کیفیت ارائه‌ی خدمات تدوین شده‌است. این استاندارد متشکل از فرآیندهای مدیریتی می‌باشد و متضمن استقرار درست و کاربردی ساختارها و فرآیندهای ITIL و در پی آن کیفیت مطلوب ارائه‌ی خدمات فن‌آوری اطلاعات به مشتری می‌باشد. جهت بهبود و اتوماسیون فرآیندهای مدیریت خدمات فن‌آوری اطلاعات، ابزارهایی به منظور ارزیابی، ثبت و پایش استفاده می‌شوند، تا فعالیت‌های مختلف ITIL و ایزو 20000 را پشتیبانی نمایند. این ابزارها به دو دسته‌ی ابزارهای ITSM و ابزارهای Monitoring تقسیم‌بندی می‌شوند.

چرخه‌ی عمر سرویس از دیدگاه ITIL

 • استراتژی سرویس : استراتژی سرویس در مرکز این چرخه قرار گرفته‌است. (مدیریت مالی از مهم‌ترین فرآیندهای این بخش است.)
 • طراحی سرویس : طراحی سرویس شامل طراحی معماری سرویس، مدیریت سطح سرویس، مدیریت ظرفیت، مدیریت امنیت اطلاعات، مدیریت تداوم سرویس، مدیریت تأمین‌کنندگان، مدیریت ارتباطات مشتری و مدیریت دسترس‌پذیری سرویس می باشد.
 • تحویل سرویس : تحویل سرویس توسط فرآیندهای مدیریت تغییرات، مدیریت انتقال و مدیریت پیکربندی، سرویس را به محیط عملیاتی انتقال می‌دهد.
 • مرحله عملیاتی سرویس : مرحله‌ی عملیاتی سرویس با فرآیندهای مدیریت رخداد، مدیریت مشکلات و مدیریت درخواست‌ها، مسئول پشتیبانی موثر سرویس می‌باشد.
 • بهبود مستمر سرویس : بهبود مستمر سرویس در تمامی مراحل مدیریت خدمت حضور دارد و توسط ارزیابی و گزارش‌گیری-های منظم، بهبودهای لازم برای تمامی مراحل به جهت توسعه‌ی سیستم را تشخیص داده و پیاده-سازی می‌نماید.
شرکت آریاهمراه سامانه، تنها دارنده‌ی استاندارد ISO/IEC 20000-2011 در زمینه‌ی پیاده-سازی و ارائه‌ی سرویس سیستم مدیریت خدمات انفورماتیک از شرکت TUV NORD با تأیید APMG، می‌باشد. آریاهمراه با بهره‌گیری از راهبردهای تجارب برتر در حوزه‌‌ی فن‌آوری اطلاعات، با طرح‌ریزی و پیاده‌سازی فرآیندهای ITIL با تکیه بر استاندارد ایزو 20000 به مدیریت و بهینه‌سازی ارائه‌ی خدمات فن‌آوری اطلاعات پرداخته است. بدین ترتیب ضمن اطمینان از سطح خدمات ارائه‌شده و برنامه ریزی‌های منظم، زیر‌ساخت‌های مورد نیاز را فراهم نموده و خود را با تغییرات سریع تکنولوژی هم-گام ساخته‌است.
از آن‌جا که فرآیندهایی که توسط ITILپیاده‌سازی می‌شوند، یک چارچوب برای مدیریت تمامی شرکت‌ها می‌باشد، آریاهمراه با راه‌اندازی IT Service Management یا همان ITSM با بهره گیری از کارشناسان مجرب در 5 محور استراتژي، طراحي، تحویل، پشتیبانی و بهبود مستمر سرويس، اقدام به ارائه‌ی سرویس نمود.

راهکار آریاهمراه در مشاوره و پیاده‌سازی ITIL و ایزو 20000

راهکار آریاهمراه در پیاده‌سازی ITIL و ایزو 20000، بهره‌مندی از چرخه‌ی دمینگ می‌باشد. این چرخه یک روش چهار مرحله‌ای تکرارشونده، به جهت طرح‌ریزی، اجرا، کنترل و اقدامات اصلاحی است. راهکار آریاهمراه دربرگیرنده‌ی راهنمایی برای به‌دست‌آوردن یک سیستم مدیریت خدمات اثربخش، به منظور ارائه و پشتیبانی خدمت و در پی آن ایجاد و نگهداری ارزش و دسترس‌پذیری مستمر سرویس برای مشتری است.

ACT

 • اقدامات اصلاحی
 • تجدید و اصلاح خط مشی ها و رویه ها
 • توسعه خدمت
 • بهبود مستمر

CHECK

 • کنترل و اندازه گیری
 • ارزیابی عملکرد افراد
 • ارزیابی بازدهی فرایندها
 • ارزیابی اثربخشی سیستم مدیریت خدمات
 • بازبینی ورودیها و خروجی ها
 • ممیزی های دوره ایی
 • بازنگری مدیریت

DO

 • اختصاص بودجه
 • مدیریت منابع با توجه به برنامه طرح ریزی شده
 • نصب و راه اندازی ابزارها
 • تعیین خط مشی ها، رویه ها، طرحها و مستندسازی آنها
 • اجرای فرایندها
 • ایجاد هماهنگی و ارتباطات صحیح بین فرایندها
 • انتصاب وظایف به افراد
 • پشتیبانی خدمات
 • مدیریت ریسک
 • گزارش دهی

PLAN

 • تعیین محدوده ارائه خدمت
 • تعیین اهداف
 • تعیین نیازها (منابع مالی، انسانی، تکنولوژیای مورد نیاز)
 • انتخاب ابزارهای مناسب
 • طراحی فرایندهای مدیریت خدمات و ارتباطات بین آنها و فعالیتهای عملیاتی
 • تعیین وظایف و اختیارات
 • تعیین رویکرد به ریسکها
 • طرح ریزی مقیاس های اندازگیری گزارش دهی بر مبنای آنها
ITIL