گواهینامه‌ها

وزارت نفت

گواهینامه‌ی تأیید صلاحیت از سازمان حراست وزارت نفت

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

دانش بنیان

شورای انفورماتیک