Menu

پروژه ها

طراحی، تأمین، حمل، نصب و راه‌اندازی و آموزش سیستم AFC در 8 ایستگاه خط 1 متروی شیراز، 91

سال تولید : 1391

خدمات و راهکارها : سیستم های جریان ضعیف

مشتریان :

فیلتر براساس ویژگی ها
جستجو