اخبار

گواهی طراحی و پیاده سازی مراکز داده سازمان پدافند غیر عامل

شرکت آریا همراه سامانه با سابقه درخشان در زمینه طراحی و پیاده سازی مراکز داده با رعایت نمودن تمامی استانداردها و الزامات مراکز داده تدوین شده توسط سازمان پدافند غیر عامل موفق به اخذ این گواهینامه ارزشمند گردید.