اخبار

هشتمین جلسه شورای معاونین شرکت آریا همراه سامانه

هشتمین جلسه شورای معاونین شرکت آریا همراه سامانه در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم علی ابن موسی الرضا (ع) در شهر مشهد مقدس درتاریخ 20/09/1402 برگزار گردید.

در این جلسه که به منظور تدوین برنامه فروش 12000 میلیارد ریالی سال 1403 شرکت آریاهمراه سامانه تشکیل گردید،  مدیر عامل جناب آقای مهندس حسین احمدی از تلاش مدیران ارشد در دستیابی به عملکرد چهار برابری شرکت در سال 1402 نسبت به 15 سال گذشته تقدیر و تشکر بعمل آوردند.

آقای مهندس حسین احمدی که از اردیبهشت ماه سال جاری به سمت مدیر عاملی شرکت آریا همراه سامانه منصوب گردیده اند، تحقق عملکرد بی سابقه و بهبود شرایط حاصله را برگرفته از انضباط مالی ، مدیریت بهینه هزینه و نقدینگی و توسعه بازار در شرکت دانستند.

تصاویر