هوشمندسازی

آب و انرژی هوشمند

تماس بگیرید

راهکار Multi-Scenario که برای اجرای پروژه‌های آب و انرژی طراحی شده است، راه‌حل‌هایی را برای انواع شرایط در پروژه‌های گوناگون، مانند عدم‌پوشش شبکه‌های موبایل در مناطق خارج شهر، عدم‌دسترسی به برق شهری و ... فراهم می‌کند.
نخستین گام در پیاده‌سازی و اجرای راهکار مدیریت انرژی، ایجاد سیستمی جامع برای انتقال و تجمیع اطلاعاتِ مربوط به انرژی‌های مصرفی (یا تولیدی) در سطح یک سیستم به‌منظور مانیتورینگ، کنترل و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات است.

مزایا
سیستـم اندازه‌گیــری و انتقال دادهٔ هوشمند
نرم‌افزارهـای کاربردی مدیریت انرژی
سیستم اندازه‌گیری و انتقال داده هوشمند
کنتورهای هوشمند آب خانگی کنتورهای هوشمند آب کشاورزی کنتورهای هوشمند برق تکفاز و سه فاز کنتورهای هوشمند گاز
نرم‌افزارهای کاربردی مدیریت انرژی
بسته‌های نرم‌افزاری منحصربفرد با قابلیت تجزیه و تحلیل داده‌های بزرگ (Big Data Analytics) برای مدیریت سیستم‌های هوشمند آب و انرژی در برگیرنده پروتکل‌های IoT: شامل ZigBee - GSM - NB IoT - LoRa
خدمات و راهکارها

هوشمندسازی

IOT