طراحی و توسعه مرکز داده

طراحی و توسعه مرکز داده

تماس بگیرید

موفقیت ما در اجرای پروژه‌های بزرگ و ملّی مرکز داده، ضمن جلب اطمینان نهادهای دولتی، عمومی و خصوصی، آریاهمراه را به مطرح‌ترین نام در حوزهٔ مراکز داده بدل کرده است. ما همهٔ حوزه‌های زیرساخت فیزیکی، زیرساخت IT و سرویس‌های پایه را در پروژه‌های مرکز داده پوشش می‌دهیم.

مزایا
زیرساخت فیزیکی
زیرساخت IT
سرویس‌های پایه
زیرساخت فیزیکی
زیرساخت معماری و عمران / تامین و توزیع برق زیرساخت حفاظت برق، صاعقه و الکترومغناطیس زیرساخت امنیت فیزیکی و نظارت تصویری زیرساخت تهویه و مکانیکال / اعلام و اطفای حریق زیرساخت غیرفعال شبکه و DCIM
زیرساخت IT
زیرساخت پردازشی زیرساخت فعال شبکه زیرساخت امنیت شبکه زیرساخت ذخیره‌سازی
سرویس‌های پایه
خدمات مجازی‌سازی و رایانش ابری خدمات پایگاه‌های داده خدمات پشتیبان‌گیری خدمات اشتراکی شبکه